Lidmaatschap

Lidmaatschap / contributie v.v. Hulsel seizoen 2023-2024

Alle spe(e)l(st)ers en vrijwilligers van Voetbalvereniging Hulsel dienen lid te worden van de vereniging in verband met de lopende aansprakelijkheids-, en ongevallenverzekering bij de KNVB. Leden komen enkel in aanmerking voor deze verzekering als deze aangemeld zijn bij de KNVB. De jaarcontributie is voor leden van Voetbalvereniging Hulsel conform onderstaand overzicht.

Senioren  (> 18 jaar) € 135,00
Senioren  reserve poule € 135,00
Junioren (<18 jaar / JO8 t/m JO19) €    98,00
Veteranendames €    70,00
Rustende leden  €    67,50
Rustende leden met functie €      0,00  
Mini’s (< 6 jaar en niet spelend in JO8) €      0,00  
  • Actieve leden met functie ontvangen een korting van 50%
  • De contributies worden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in juni/juli van elk lopend seizoen en gelden dan vanaf het daaropvolgende seizoen.
  • De contributie zal in oktober/november van elk jaar geïncasseerd worden.
  • Bij aanvang van een lidmaatschap loopt dit van de periode 01 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar en deze wordt automatisch jaarlijks verlengd.

Opzeggen/Contributieteruggave

  • Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni schriftelijk per mail of post te geschieden. Neem hiervoor contact op met de secretaris.
  • Bij niet tijdig afmelden zal er geen contributierestitutie plaatsvinden. Mocht hierin een uitzondering worden gemaakt dan beslist het bestuur van Voetbalvereniging Hulsel
  • Indien de contributie niet is voldaan zal betrokken speler/speelster aangetekend worden op een “zwarte” lijst en zal niet gespeeld mogen worden totdat de contributie is voldaan. Bij verzoek om overschrijving naar een andere vereniging zal hieraan pas medewerking verleend worden als de volledige contributie is voldaan door de betrokken speler/speelster.

Overschrijving

  • Nieuwe leden die de afgelopen drie jaar lid zijn geweest bij een vereniging die is aangesloten bij de KNVB dienen zorg te dragen voor overschrijving vanuit hun voormalige club. Dit zal door Voetbalvereniging Hulsel verder verzorgd worden.